Bukit Zaitun

Posted on July 14, 2010 at 03:26 AM1.   Bukit Zaitun
Di sebelah timur kota Yerusalem terbentang bukit sejajar dengan bukit Bait Suci, tetapi terpisah daripadanya dengan Lembah Kidron. Inilah Bukit Zaitun dengan 3 puncaknya. Puncak di utara (818 m) oleh umat Kristen disebut Viri Galilaei, puncak di tengah (808 m) secara tradisional dipandang sebagai tempat kenaikan Tuhan Yesus, dan puncak di selatan (734 m) oleh umat Kristen disebut Gunung Skandal, sebab konon di situlah Raja Salomo mendirikan tempat pemujaan dewa-dewa yang dihormati oleh para istrinya yang asing (bdk. 1 Raj 11:7-8; 2 Raj 23:13-14). Bukit Zaitun disebut dalam Perjanjian Lama sebagai tempat ibadah (2 Sam 15:32), dan disinggung pula dalam kitab Yehezkiel (11:22-23) dan Zakharia (14:4). Bagi umat Kristen, bukit Zaitun sangat penting, sebab dari sinilah Yesus naik ke surga, di sinilah ia menyampaikan wejangan eskatologisnya dan di sinilah ia mengajarkan doa Bapa Kami. Yesus sering mengunjungi bukit ini untuk berdoa.

2.   Sejarah Bukit Zaitun
Ketika Kaisar Konstantinus membangun gereja Makam Suci di Kalvari dan Gereja Kelahiran Yesus di Betlehem, ia tidak lupa membangun pula sebuah gereja di Bukit Zaitun. Ia mendirikannya di atas gua, tempat Yesus menyatakan kepada para rasulnya misteri-misteri tak terselami dan menamakannya Eleona. Di tempat Yesus naik ke surga didirikannya sebuah bangunan bundar yang terbuka atapnya dan menamakannya Imbomon. Tidak lama kemudian St. Melania Muda (+ 439) yang tinggal di sini, mendirikan dua biara, yang satu untuk wanita dan yang satu lagi untuk pria; mereka diharapkan berdoa siang dan malam di Gereja Kenaikan Tuhan dan di Gua Percakapan Yesus dengan para Rasul. Di kemudian hari, di bukit ini ada banyak biara lain pula. Pada tahun 614, semua biarawan dian biarawati itu (jumlahnya : 1207) dibunuh oleh tentara Persia. Gereja bernama Eleona dan Imbomon, dan hal yang sama terulang lagi semasa pemerintahan Al-Hakim. Para pejuang Perang Salib mendirikan kembali gereja Kenaikan Tuhan, sedangkan di atas reruntuhan Eleona didirikan Gereja Pater Noster.